Ponnert, L. (2023) ”Mellan rättslig reglering och professionell logik:  – att hantera orosanmälningar om våld i barnavården”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(1), s. 415–434. doi: 10.3384/SVT.2023.30.1.4463.