Tjulin, Åsa, Krasser, P. och Klockmo, C. (2023) ”Den vetenskapande socialtjänsten: - hur en social medieplattform kan göra vardagens verkstad till vetenskap”., Socialvetenskaplig tidskrift, 30(2), s. 649–660. doi: 10.3384/SVT.2023.30.2.4451.