Lind, J. (2023) ”Barnets bästa vid assisterad befruktning: - bedömning av föräldrapotential vid behandling med och utan donerade könsceller”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(2), s. 605–626. doi: 10.3384/SVT.2023.30.2.4442.