Johansson, J., Marekovic, A.-M. och Söderqvist Forkby, Åsa (2023) ”Mellan empowerment och disempowerment: - koordinerande arbete för nyanländas och utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden inom lokal aktiveringspolitik”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(2), s. 583–603. doi: 10.3384/SVT.2023.30.2.4421.