Pelto-Piri, V. och Stranberg, A. (2022) ”Att förebygga våld och tvång på institutioner genom social inkludering : – det proaktiva programmet Safewards”, Socialvetenskaplig tidskrift, 29(1), s. 113–125. doi: 10.3384/SVT.2022.29.1.4417.