Borgström , Åsa (2022) ”Unga kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning : - erfarenheter av självpresentationer på internet ”, Socialvetenskaplig tidskrift, 29(1), s. 91–110. doi: 10.3384/SVT.2022.29.1.4416.