Spånberger Weitz, Y. . och Hagström, M. (2022) ”Barn och ungas uppfattningar om socialtjänsten : – erfarenheter från en riktad undervisningsinsats”, Socialvetenskaplig tidskrift, 29(1), s. 71–90. doi: 10.3384/SVT.2022.29.1.4415.