Pålsson, D. och Wiklund, S. (2022) ”Barnperspektiv och ekonomiskt bistånd: I vilken utsträckning kan generositet respektive restriktivitet ses som ett uttryck för skilda strategier?”, Socialvetenskaplig tidskrift, 29(1), s. 47–70. doi: 10.3384/SVT.2022.29.1.4414.