Nilsson, A., Gunnarsson, J., Borgström, A. och Brandt, I. (2022) ”Lyrik”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(4), s. 523–526. doi: 10.3384/SVT.2021.28.4.4373.