Hansson, K. (2022) ”Att hålla ihop det sociala arbetet: Hur covid-19-pandemin påverkade tre olika civilsamhällesorganisationer”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(4), s. 499–516. doi: 10.3384/SVT.2021.28.4.4371.