Lundberg, S. (2022) ”Rekrytera och behålla personal i den kommunala äldreomsorgen under covid-19”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(4), s. 477–497. doi: 10.3384/SVT.2021.28.4.4370.