Holmström, E. och Andersson, K. . (2022) ”Erfarenheter av krishantering i biståndshandläggningsmöten med äldre personer under covid-19 pandemin: En kvalitativ intervjustudie”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(4), s. 455–475. doi: 10.3384/SVT.2021.28.4.4369.