Alftberg, Åsa (2022) ”’Tidigare sa vi: Vad behöver ni hjälp med? Nu är det mer: Hur mår ni?’: Anhörigkonsulenters upplevelser av stöd till anhöriga under covid-19-pandemin”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(4), s. 439–453. doi: 10.3384/SVT.2021.28.4.4368.