Björngren Cuadra, C. och Cuadra, S. (2022) ”Kommunalt socialt arbete under covid-19-pandemin: Osäkerhet, reglering och kontroll av rummet”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(4), s. 417–438. doi: 10.3384/SVT.2021.28.4.4367.