Tideman, M. och Aspling, J. . (2022) ”Covid-19-pandemins påverkan på personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige: Anhörigas och personals erfarenheter efter sex månader”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(4), s. 393–415. doi: 10.3384/SVT.2021.28.4.4366.