Brännvall, M. och Ekström, V. (2023) ”Att arbeta i ’möjlighetsfönstret’: - polis och socialtjänst i samverkan vid akuta ärenden av våld i familjer med barn”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(1), s. 435–455. doi: 10.3384/SVT.2023.30.1.4274.