Karlsson, P., Oscarsson, L. ., Segnestam Larsson, O. . och Wollter, F. (2022) ”Enhetschefers syn på kunskapsformers och ramfaktorers betydelse för insatser inom socialtjänsten”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(2). doi: 10.3384/SVT.2021.28.2.4256.