Lunneblad, J. (2022) ”Mellan kontroll och ansvarsgörande: En studie av personal inom polis, socialtjänst och skolas förståelse av ungas riskbeteende”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(2). doi: 10.3384/SVT.2021.28.2.4255.