Ulmestig, R. och Panican, A. . (2022) ”Samverkan med konkurrerande kunskapsanspråk inom lokal aktiveringspolitik”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(2). doi: 10.3384/SVT.2021.28.2.4253.