Höglund, P., Forkby, T. och Johansson, J. (2023) ”Den mätande socialtjänsten : – användning av individbaserad systematisk uppföljning av insatser”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(2), s. 541–561. doi: 10.3384/SVT.2023.30.2.4218.