Enell, S. och Allgurin, M. (2024) ”Villkorad normalitet: – berättelser om det (o)normala under och efter placering på särskilt ungdomshem”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(3), s. 701–718. doi: 10.3384/SVT.2023.30.3.4204.