Staaf, A. och Björkhagen Turesson, A. (2023) ”Kriminalvården och Barnkonventionen”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(2), s. 519–540. doi: 10.3384/SVT.2023.30.2.4169.