Hjelte, J., Höög, E. och Nordström, A. (2023) ”Kunskap och expertis i små glesbygdskommuners socialtjänst: – synen på utmaningar och lösningar”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(1), s. 457–476. doi: 10.3384/SVT.2023.30.1.4116.