Blom Nilsson, M. (2023) ”Har problemen blivit värre? – en analys av hur problem med och hjälpbehov för psykisk hälsa, alkohol-och narkotikaanvändning förändrats över tid för socialtjänstens klienter”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(1), s. 477–498. doi: 10.3384/SVT.2023.30.1.4115.