Johansson, S. och Liljegren, A. . (2021) ”Socialtjänsten som granskningsobjekt: Politikers och tjänstemäns användning av Öppna jämförelser”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(1), s. 3–28. doi: 10.3384/SVT.2021.28.1.4082.