Börjesson, A. . och Hedin, U.-C. (2021) ”Nya böcker”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(1), s. 119–127. doi: 10.3384/SVT.2021.28.1.4079.