Lidström, A. . (2021) ”EBP och verksamhet med personligt ombud: Formaliseringar och objektiviteter”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(1), s. 95–118. doi: 10.3384/SVT.2021.28.1.4076.