Backlund, Åsa ., Thorén, K. och Lundström, T. . (2021) ”Socialtjänstens respons på ’flyktingkrisen’: Mottagandet av ensamkommande barn”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(1), s. 75–94. doi: 10.3384/SVT.2021.28.1.4075.