Scaramuzzino, G. . och Scaramuzzino, R. (2021) ”Hat, hot och kränkningar mot ledare: Politisk, rumslig och personlig kontroll av civilsamhället”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(1), s. 51–73. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4074 (åtkomstdatum: 17 juli 2024).