Amcoff, J. (2021) ”Socialbidragstagares flytt mellan storstad och avfolkningsbygd: Social dumpning eller problemanhoppning i förorten?”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(1), s. 29–50. doi: 10.3384/SVT.2021.28.1.4073.