Osvaldsson Cromdal, K. . och Dahlstedt, M. . (2021) ”Förord”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(1). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4071 (åtkomstdatum: 29 februari 2024).