Helmersson, S., Vallström, M. och Vallström, M. (2024) ”De ensamkommandes ensamhet : – Unga migranters röster om exkludering och förutsättningar för integration i två norrländska landsbygdskommuner”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(3), s. 681–699. doi: 10.3384/SVT.2023.30.3.4041.