Mattsson, T. (2021) ”Möjligheter och svårigheter för kritisk forskning i socialt arbete”, Socialvetenskaplig tidskrift, 27(3-4), s. 329–341. doi: 10.3384/SVT.2020.27.3-4.3674.