Sawyer, L., Wikström, H., Groglopo, A. och Abdullahi, M. (2021) ”En dialog om kolonialitet och socialt arbete som akademiskt ämne”, Socialvetenskaplig tidskrift, 27(3-4), s. 343–355. doi: 10.3384/SVT.2020.27.3-4.3672.