Lauri, M. och H. Jönsson, J. . (2021) ”Rustad för morgondagen? Kritiska och radikala perspektiv i den svenska socionomutbildningens styrdokument”, Socialvetenskaplig tidskrift, 27(3-4), s. 269–290. doi: 10.3384/SVT.2020.27.3-4.3665.