Mulinari, P., Tahvilzadeh, N. och Kings, L. (2021) ”Dekolonialt socialt arbete: om relationen mellan gräsrotsrörelser och kritiskt socialt arbete i den urbana periferin”, Socialvetenskaplig tidskrift, 27(3-4). doi: 10.3384/SVT.2020.27.3-4.3664.