Björngren Cuadra, C. och Ouis, P. (2021) ”Grönt och hållbart socialt arbete - Miljörättvisa, social rättvisa och ekosociala interventioner”, Socialvetenskaplig tidskrift, 27(3-4), s. 207–226. doi: 10.3384/SVT.2020.27.3-4.3662.