Pålsson, D. och Wiklund, S. (2022) ”Barnperspektiv och ekonomiskt bistånd: I vilken utsträckning kan generositet respektive restriktivitet ses som ett uttryck för skilda strategier?”, Socialvetenskaplig tidskrift, 29(1). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/3524 (åtkomstdatum: 29 november 2022).