Siverskog, A. . och Jönson, H. . (2020) ”Vart är äldreomsorgen på väg? Argument för och emot förenklad biståndshandläggning”, Socialvetenskaplig tidskrift, 27(1), s. 91–110. doi: 10.3384/SVT.2020.27.1.3414.