Harnett, T. (2020) ”Utifrån ålder eller behov? – Ålder som organiserande princip för stödinsatser till äldre”, Socialvetenskaplig tidskrift, 26(3-4), s. 303–322. doi: 10.3384/SVT.2019.26.3-4.3092.