Lundström, T. och Sallnäs, M. (2020) ”Barnskyddets innersta kärna: – om tvångsplaceringar som motiveras av barns hemförhållanden”, Socialvetenskaplig tidskrift, 26(3-4), s. 283–302. doi: 10.3384/SVT.2019.26.3-4.3091.