Stranz, H., Bergmark, Åke och Lundström, T. (2020) ”På olika villkor? – extern samverkan inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg”, Socialvetenskaplig tidskrift, 26(2), s. 131–152. doi: 10.3384/SVT.2019.26.2.3083.