Edebalk, P. G. (2015) ”Möllermodellen. Svensk socialförsäkring 1944-51”, Socialvetenskaplig tidskrift, 1(1). doi: 10.3384/SVT.1994.1.1.3062.