Edebalk, P. G. (2016) ”Fattigvårdsfolket och pensionsstriden 1912/13”, Socialvetenskaplig tidskrift, 2(3). doi: 10.3384/SVT.1995.2.3.3008.