Salonen, T. (2016) ”Försörjningsfrågor - en introduktion”, Socialvetenskaplig tidskrift, 3(1-2). doi: 10.3384/SVT.1996.3.1-2.2984.