Jonsson, T. B. (2016) ”lmplementering av arbetslinjen inom sjukförsäkringen - konsekvenser för invandrarklienter”, Socialvetenskaplig tidskrift, 3(3). doi: 10.3384/SVT.1996.3.3.2981.