Lindqvist, R. och Bygren, L. O. (2016) ”Arbetsrehabilitering av arbetslösa långtidssjuka kvinnor Informellt socialt stöd vid myndighetskontakter”, Socialvetenskaplig tidskrift, 4(2). doi: 10.3384/SVT.1997.4.2.2953.