Bergmark, Åke och Lundström, T. (2016) ”Metoder i socialt arbete Om insatser och arbetssätt i socialtjänstens individ- och familjeomsorg”, Socialvetenskaplig tidskrift, 5(4). doi: 10.3384/SVT.1998.5.4.2918.