Lundström, T. (2016) ”Barnomhändertaganden – en analys av kommunala variationer”, Socialvetenskaplig tidskrift, 6(3). doi: 10.3384/SVT.1999.6.3.2889.