Gunnarsson, E. (2016) ”Kvinnors fattigdom – könsperspektivet i forskningen om socialbidrag och fattigdom”, Socialvetenskaplig tidskrift, 7(1-2). doi: 10.3384/SVT.2000.7.1-2.2825.